Najczęściej zadawane pytania

Poznaj na nie odpowiedzi

Pojazdy poruszające się po drogach Stanów Zjednoczonych niemal zawsze mają bogatą dokumentację związaną z użytkowaniem pojazdu oraz jego stanem technicznym (przebieg, serwisowanie, szkody). Jest ona w łatwy sposób dostępna w internecie – bezpłatnie oraz odpłatnie, za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów. Samochody importowane z Europy Zachodniej takiej dokumentacji zwykle nie posiadają.

Nie bez znaczenia jest oferta producentów. Na rynku amerykańskim / kanadyjskim oferowane są tu pojazdy niedostępne z różnych względów na rynku europejskim (np. muscle car, pick-up). Warto zwrócić uwagę na jeden z najczęściej branych pod uwagę argumentów czyli cena, która docelowo potrafi być o kilkadziesiąt procent niższa, niż w Europie.

Uszkodzone samochody w USA / Kanadzie posiadają świadectwo „salvage title”, które oznacza, że firma ubezpieczeniowa odstąpiła od naprawy samochodu ze względu na koszty tej naprawy (tzw. szkoda całkowita, dotycząca jedynie aspektu finansowego potencjalnej naprawy). Salvage Title NIE oznacza jednocześnie, że samochód nie nadaje się do odbudowy. O wysokich kosztach naprawy uszkodzonego pojazdu w USA w ramach polisy ubezpieczeniowej decyduje bowiem koszt roboczogodziny profesjonalnego mechanika, blacharza, lakiernika – liczony w Stanach Zjednoczonych w setkach dolarów – wysoki koszt nowych części niezbędnych do naprawy pojazdu oraz wysokie koszty przywrócenia pojazdu do ruchu ulicznego w ujęciu prawnym (np. koszt przeglądu powypadkowego).

W przypadku kilku, kilkunastoletnich samochodów używanych i uszkodzonych koszt robocizny i części niezbędnych do naprawy niemal zawsze przewyższa wartość odbudowanego pojazdu, przez co ubezpieczyciel decyduje się na „tańszą” – w ogólnym rozrachunku szkody – wypłatę odszkodowania i sprzedaż pojazdu uszkodzonego na aukcji.

Koszt naprawy uszkodzonego samochodu w Polsce jest zasadniczo niższy, a w przypadku samochodów nieznacznie uszkodzonych jest bardzo niski. Sama jakość naprawy często jest lepsza niż w USA a koszty importowe (podatki, cła), transportowe i administracyjne związane z przeglądem technicznym i rejestracją o wiele niższe niż w USA. Stąd „opłacalność” importu i użytkowania pojazdów uszkodzonych z USA.

Import pojazdów uszkodzonych zawsze obarczony jest ryzykiem niezgodności stanu faktycznego z opisem zamieszczonym na aukcji (np. dalsze uszkodzenia pojazdu na placu aukcyjnym, nie ujęte w ogłoszeniu, powstałe po wykonaniu zdjęć). Pogłębiona weryfikacja pojazdu, sprawdzone – bo poparte ponad 10-letnim doświadczeniem – procedury importu a także dostępne na życzenie klienta raporty dot. stanu technicznego pojazdów wraz z obszerną dokumentacją zdjęciową zrealizowaną podczas oględzin pojazdu, pozwalają ograniczyć to ryzyko do minimum.

Samochody z USA posiadają szereg rozwiązań technicznych, które nie występują w pojazdach produkowanych na rynek europejski. Wymusza to dostosowanie pojazdu do przepisów europejskich. Najczęściej wystarczy wymienić dane elementy (np. światła, licznik) na te z wersji EU, dodać podzespoły (np. montaż tylnej lampy przeciwmgłowej w pojazdach jej nie posiadających) lub dokonać zmian parametrów pracy tych elementów za pośrednictwem oprogramowania komputerowego (tzw. kodowanie). Na życzenie klienta dokonujemy stosownych modyfikacji w importowanych pojazdach, aby pojazd był zgodny z aktualnymi wytycznymi.

Nasi doradcy szacują wartość danego pojazdu na podstawie danych archiwalnych ze sprzedaży analogicznych lub zbliżonych modeli oraz aktualnej sytuacji na rynku i aukcjach. Wpływ na cenę pojazdu na aukcji mają przede wszystkim rodzaj i zakres uszkodzeń, rocznik pojazdu, jego wyposażenie oraz przebieg. Występują także uwarunkowania lokalne, związane m.in. z tytułem własności pojazdu (rodzaj szkody zapisany w dokumentach pojazdu, który determinuje status prawny pojazdu) czy odległością placu aukcyjnego do portu. Podpisując umowę o współpracy klient otrzymuje szczegółowe wyliczenia wszystkich kosztów związanych z importem danego modelu. Jeśli więc znalazłeś pojazd i chciałbyś poznać kosztu jego sprowadzenia do kraju - skontaktuj się z nami, a my prześlemy Ci wycenę.

W Wonder Car importujemy pojazdy o różnym, najczęściej minimalnym zakresie uszkodzeń, zgodnie z ustaleniami z danym klientem. Dostępne na aukcjach samochody posiadają najczęściej uszkodzone elementy zespołu napędowego (szkody typu Mechanical), przednie, boczne, górne lub tylne części nadwozia (Front / Rear End, Side, Top/Roof), podwozie (Undercarriage), ucierpiały w efekcie burzy (np. gradu – szkoda typu Hail), posiadają liczne rysy i wgniecenia karoserii (Minor Dent/Scratches), stały się obiektem aktu wandalizmu lub podlegają normalnemu zużyciu (Normal Wear).

Podstawowym kryterium, jakim kierujemy się w wyborze samochodów do importu jest bezpieczeństwo użytkowników – przede wszystkim nienaruszona konstrukcja nośna pojazdu. Nie importujemy samochodów uznanych jako odpady (Junk, Certificate of destruction), pojazdów popowodziowych (Water/Flood), objętych pożarem (Burn) czy po dachowaniu (Roll over), a także pojazdów posiadających wady prawne uniemożliwiające naprawę i rejestrację pojazdu w kraju (np. Missing/Replaced VIN, Non rebuildable).

Każdorazowo przed licytacją pojazdu dokonujemy weryfikacji stanu samochodu, w oparciu o szereg narzędzi i raportów. Na życzenie klienta możemy pozyskać raport z inspekcji przed aukcyjnej zawierający m.in. liczne i szczegółowe zdjęcia pojazdu.

Część pojazdów jest własnością firm ubezpieczeniowych i to właśnie te pojazdy importujemy najczęściej, ze względu na mocno ograniczone ryzyko niezgodności opisu pojazdu ze stanem faktycznym.

Uszkodzone samochody oferują też sprzedawcy prywatni, czyli handlarze, którzy przed oddaniem samochodu na aukcje najczęściej poprawiają estetykę oraz maskują stan techniczny auta, by na zdjęciach wyglądało po prostu lepiej. By uniknąć konsekwencji finansowych związanych z tak nieuczciwymi praktykami, unikamy takich sprzedawców.

Kanada to piękny kraj. Po dzień dzisiejszy można w nim otworzyć gazetę (czarno białą), zaglądnąć w sekcję „ogłoszenia” i zobaczyć zdjęcia samochodów z dopiskiem „sprzedam”. Klasyków poszukujemy na miejscu, poprzez ogłoszenia na odpowiednich platformach, w gazetach i robiąc typowy „objazd po mieście” – tak znajdują się najlepsze perełki. Klasyki najlepiej kupować o właścicieli, którzy posiadają je od lat, dbali o nie, zabierali na zloty, garażowali i traktowali je sentymentalnie. I właśnie takich samochodów dla Ciebie szukamy.

Samochody klasyczne, które importujemy dla naszych klientów nigdy nie noszą szkód komunikacyjnych. Nasz modus operandi zakłada by samochody marzeń (bo takimi są klasyki) przyjeżdżały do naszych klientów całe i gotowe do jazdy. Unikamy dzięki temu miesięcy lub lat stania w warsztacie, finansowej studni bez dna i tony stresu związanego z brakiem części czy niemożnością zdiagnozowania problemu, o którym nie wiedzieliśmy gdyż samochód nie był wcześniej jezdny. Dlatego wpierw dokonujemy oględzin samochodu i sprawdzamy jego stan techniczny osobiście na miejscu, a dopiero wtedy doradzamy czy jest sens zakupić dany egzemplarz.

Najistotniejszym aspektem jest niska cena pojazdów związana z uszkodzeniami. Im mniejsze uszkodzenia pojazdu, tym cena wyższa, ale grono pojazdów posiada doskonałą cenę zakupu przy minimalnych uszkodzeniach (np. rozbita lampa czy połamany zderzak, które łatwo można wymienić). W Wonder Car nie importujemy pojazdów, które posiadają szkody dyskwalifikujące je z dalszej eksploatacji (np. uszkodzone elementy konstrukcyjne, zalana czy spalona elektronika) oraz prawnie wycofane z rynku (np. tytuły salvage „junk”, „non rebuildable”, certificate of destruction”).

Używane uszkodzone pojazdy posiadają zwykle obszerną dokumentację dotyczącą historii pojazdu, m.in. zdjęcia z aukcji obrazujące zaistniałą szkodę czy raporty obrazujące ciągłość historii pojazdu. Z kolei możliwość zakupu pojazdu bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej gwarantuje rzetelne przedstawienie stanu pojazdu w opisach aukcyjnych, co minimalizuje ryzyko zakupu pojazdu w stanie nie adekwatnym do przedstawionego. Klienci kupujący samochód uszkodzony wiedzą jak był uszkodzony i jak może zostać naprawiony (w tym aspekcie nasi doradcy przygotowują szacunek kosztów napraw w oparciu o nasze warsztaty). Pojazdy używane z Niemiec lub innych krajów Europy Zachodniej trafiają do kraju bez pełnej historii pojazdu, często także uszkodzone, by zostać zaoferowanymi jako bezwypadkowe. Dlatego lepiej kupić samochód z USA, gdyż mamy pewność jaką szkodę realnie posiadał.

Pojazdy importowane zza oceanu objęte są takimi kosztami dodatkowymi jak:
 • opłata aukcyjna;
 • opłata prowizyjna naszego podmiotu w USA związana z obsługą formalno-prawną transportu;
 • transport kołowy do portu w USA;
 • transport morski do portów w Europie (wynajem kontenera);
 • odprawa celna;
 • cło;
 • podatek VAT;
 • akcyza;
 • przegląd techniczny rozszerzony;
 • tłumaczenie dokumentów;
 • rejestracja pojazdu;
 • Nasza prowizja dot. znalezienia pojazdu, weryfikacji jego historii, udziału w licytacji, organizacji transportu do Polski i dokumentacji.
Klient podpisujący umowę o współpracy z Wonder Car otrzymuje szczegółowy wykaz kosztów importu i prowizji.

Skala „oszczędności” zależy od klasy, wieku i wartości – aktualnej oraz prognozowanej – samochodu, a także zakresu niezbędnych do wykonania napraw czy przeróbek samochodu (dostosowania do ruchu w Polsce i Europie). Współpracując z klientami zawsze dokonujemy analizy rynku (popyt i podaż) dla danego modelu – jeśli interesujący klienta pojazd jest dostępny w kraju w niższej, równej lub nawet minimalnie wyższej cenie, ale posiada udokumentowaną historię i jest dostępny od ręki, zawsze odradzamy import pojazdu z USA (minimalizacja ryzyka, ograniczenie czasu oczekiwania na dostawę pojazdu, skompletowania części i naprawy). Docelowo możemy oczekiwać oszczędności w wysokości nawet 30-50% względem cen samochodów zakupionych w kraju i Europie.

Z USA importujemy także pojazdy równe ceną lub droższe niż na rynku krajowym, ale stanowiące dla klienta wartość kolekcjonerską (klasyki), posiadające udokumentowaną historię użytkowania i przebieg czy lepszy stan techniczny / wizualny od egzemplarzy aktualnie oferowanych w Europie. Zawsze to klient, bazując na naszych wyliczeniach, określa „opłacalność” importu danego pojazdu.

Import pojazdu z USA/Kanady za pośrednictwem Wonder Car to sprawdzona procedura, oparta na minimalizacji kosztów i ograniczaniu do minimum czasu importu a przejawiająca się m.in. rezygnacją ze zbędnych pośredników. W przypadku importu pojazdu na zamówienie klienta współpraca sprowadza się do takich działań jak:
 • Poszukiwanie i analiza historii pojazdu;
 • Zawarcie umowy o współpracy z klientem – wpłacenie kaucji;
 • Licytacja pojazdu online;
 • Zapłata za zakupiony pojazd (transfer środków do USA);
 • Odbiór wygranego pojazdu z aukcji;
 • Transport pojazdu z USA / Kanady do Europy;
 • Odprawa celna pojazdu na terenie UE (cło i VAT);
 • Transport samochodu z portu do Polski;
 • Zapłata podatku akcyzowego / Przygotowanie opinii rzeczoznawcy oraz wykonanie tłumaczeń dokumentów;
 • Naprawa pojazdu w warsztacie partnerskim Wonder Car – na życzenie klienta na podstawie odrębnej umowy;
 • Rejestracja, ubezpieczenie i odbiór pojazdu przez klienta.
W trakcie całego procesu otrzymujesz od nas pełne wsparcie i link do śledzenia do Twojego samochodu. Wylicytowane pojazdy są wysyłane do Europy drogą morską w kontenerach. Dokładamy wszelkich starań, by pojazdy trafiały do kraju w stanie, w jakim zostały zakupione w USA monitorując każdy etap transportu pojazdu. Czas oczekiwania na samochód jest różny i zależy od miejsca zakupu auta – te kupione na wschodzie USA docierają do Polski nawet w 3-4 tygodnie, a te kupione na zachodzie po 12-15 tygodniach. Po dotarciu do portu w Europie (obsługujemy porty w Rotterdamie i Bremerhaven), w ciągu ok. 7-10 dni samochód przechodzi odprawę celną i jest transportowany do kraju drogą lądową, z wykorzystaniem własnej floty transportowej.

Zainteresowany sprowadzeniem auta z USA?

Wypełnij prosty formularz i opowiedz nam czego szukasz.

  Obserwuj nas wondercar

  Zajrzyj na nasz instagram i obserwuj nas!

  © Copyright 2023 - WonderCar. Polityka prywatności

  Projekt i realizacja: Agencja kreatywna